tralie

Vertalingen

tralie

barreaulattice (ˈtrali)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -s
metalen spijl voor een raam of deur
in de gevangenis