tot op zekere hoogte

Vertalingen

tot op zekere hoogte

toacertaindegree, tosomeextent

tot op zekere hoogte

relativement