terugvorderen

Vertalingen

terugvorderen

réclamer, répéter