terugkaatsen

Thesaurus

terugkaatsen:

weergalmenweerschijnen, weerkaatsen,
Vertalingen