tegen elkaar uitkomen

Vertalingen

tegen elkaar uitkomen

s'affronter