te pletter vallen

Vertalingen

te pletter vallen

s'écraser