tankstation

Vertalingen

tankstation

bombastation-service (ˈtɛnksta(t)ʃɔn)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -s
plaats waar je de tank van een motorvoertuig kan vullen met brandstof