tactisch

Vertalingen

tactisch

diplomatique, tactique, avec tactטקטיתtactical戰術táctica战术 (ˈtɑktis)
bijvoeglijk naamwoord
1. ontactischtactloos met tact tactisch te werk gaan
2. van of volgens de tactiek een tactische zet in het schaakspel