substantieel

Vertalingen

substantieel

substantielsubstanziellсущественныеكبيرsustancialsubstantialsostanzialevæsentligbetydandesubstancialznaczne (sʏpstɑnˈ(t)ʃel)
bijvoeglijk naamwoord
wezenlijk een substantiële bijdrage leveren