stuurman

(doorverwezen van stuurlieden)
Vertalingen

stuurman

Steuermanndriverbarreur/-euse [sport], capitaine en second, homme de barreMatemate친구MateMateматеmate (ˈstyrmɑn)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud stuurlieden, stuurlui
iemand die een boot bestuurt
<relativerend commentaar op kritiek van een buitenstaander>