stuurgroep

Vertalingen

stuurgroep

(ˈstyrxrup)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
commissie die beleid voorbereidt en daarover advies uitbrengt de stuurgroep Landbouwinnovatie.