structureel

Vertalingen

structureel

structural [langue], structurel/-elle, structurellement, structurel結構構造διαρθρωτικά结构מבנית (strʏktyˈrel)
bijvoeglijk naamwoord
als iets niet incidenteel is maar een bepaalde structuur heeft structurele financiële steun voor onderzoek structurele verbeteringen aanbrengen