strofe

Vertalingen

strofe

StropheversestrophecupléstrofaСТРОФАSTROFEstrofaСТРОФА (ˈstrofə)
zelfstandig naamwoord meervoud -n, -s
aantal bij elkaar horende regels als onderdeel van een gedicht