strikvraag

Vertalingen

strikvraag

colle (ˈstrɪkfrax)
zelfstandig naamwoord meervoud -vragen
vraag die bedoeld is om een verkeerd antwoord uit te lokken