strakker aantrekken

Vertalingen

strakker aantrekken

drawtighter, tighten