stippellijn

Vertalingen

stippellijn

pointillé点線虚线점선虛線 (ˈstɪpəlɛin)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
lijn van puntjes of kleine streepjes naast elkaar