stereotype

Vertalingen

stereotype

stereotype

stereotype

stereotyp

stereotype

stereotyp

stereotype

estereotipo

stereotype

stereotyyppi

stereotype

stéréotype

stereotype

stereotip

stereotype

stereotipo

stereotype

ステレオタイプ

stereotype

고정관념

stereotype

stereotyp

stereotype

stereotyp

stereotype

estereótipo

stereotype

stereotyp

stereotype

ลักษณะที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

stereotype

basmakalıp

stereotype

khuôn mẫu

stereotype

成见