stemrecht

Vertalingen

stemrecht

droit de vote, voix (ˈstɛmrɛxt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud
recht om je stem (3) uit te brengen bij de verkiezingen of bij een stemming (2)