stadium

Vertalingen

stadium

Stadiumstage, stadiumstade, étape, phaseетапfaseהבמהstadiumэтапステージetapaστάδιοالمرحلةetapa (ˈstadijʏm)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -dia, -s
periode in een ontwikkeling Het eerste stadium van de ziekte kan zonder klachten verlopen. We zijn in het stadium gekomen dat we maatregelen moeten nemen. eindstadium