spreadsheet

Vertalingen

spreadsheet

spreadsheetprogramme, spreadsheet

spreadsheet

جَدْوَل

spreadsheet

tabulkový procesor

spreadsheet

regneark

spreadsheet

hoja de cálculo

spreadsheet

taulukkolaskentaohjelma

spreadsheet

plahta

spreadsheet

スプレッドシート

spreadsheet

컴퓨터용 회계처리 프로그램

spreadsheet

regneark

spreadsheet

kalkylblad

spreadsheet

ตารางจัดการหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง

spreadsheet

hesap çizelgesi

spreadsheet

bảng tính toán

spreadsheet

电子计算表