snaarinstrument

Vertalingen

snaarinstrument

string instrument (ˈsnarɪnstrymɛnt)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
muziek muziekinstrument dat geluid maakt als je de snaren in beweging brengt Een viool, altviool, cello en bas zijn snaarinstrumenten.