opsluiten

(doorverwezen van sloot op)
Thesaurus

opsluiten:

vastmakenvastzetten,
Vertalingen

opsluiten

einkerkern, einschließenimprison, jail, lockup, putaway, shutup, stowserrer, enfermer, être impliqué, emprisonnercarcerare (ˈɔpslœytə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd sloot op , voltooid deelwoord heeft opgesloten
(iemand) in een afgesloten ruimte laten blijven De honden zaten al weken opgesloten in een veel te klein hok.