sleeën

Vertalingen

sleeën

sáňkování

sleeën

slædekørsel

sleeën

Rodeln

sleeën

rekiajelu

sleeën

sanjkanje

sleeën

slitta

sleeën

スレッジング

sleeën

썰매 타기

sleeën

sanie

sleeën

trenó

sleeën

åka släde

sleeën

การเล่นเลื่อนหิมะ

sleeën

việc đi bằng xe trượt tuyết
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009