schaamteloos

Vertalingen

schaamteloos

impertinent, unverfroren, unverschämtabandoned, abandonedly, audacious, shamelesseffronté, éhonté, impudent, d'une manière éhontée, effrontément, dévergondé (ˈsxamtəlos)
bijvoeglijk naamwoord
zonder beleefde terughoudendheid een schaamteloze leugen