samenstellen

Vertalingen

samenstellen

kompilierencompose, compile, puttogethercomposer, assembler, joindre, composer (par compilation), rédiger, organiser, constituer, tisser (ˈsamə(n)stɛlə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd stelde samen , voltooid deelwoord heeft samengesteld
tot een geheel maken uit verschillende onderdelen een team samenstellen De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeel, patiënten, directie en een onafhankelijke voorzitter.