rooms

Vertalingen

rooms

romain (roms)
bijvoeglijk naamwoord
rooms-katholiek
heel star en streng op een bepaald gebied