respons

Vertalingen

respons

応答svarתגובהrespostaodpověď응답Antwortотговорответrispostaresponseréponsesvarrespuesta (rɛsˈpɔns) mannelijk-onzijdig
reactie op een oproep Een respons van zeven procent op een schriftelijke enquête is erg hoog. weinig respons krijgen op een voorstel