respons

Vertalingen

respons

responserespuestaAntwortrispostaréponseответrespostaотговорodpověďsvarתגובה応答응답svar (rɛsˈpɔns) mannelijk-onzijdig
reactie op een oproep Een respons van zeven procent op een schriftelijke enquête is erg hoog. weinig respons krijgen op een voorstel
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.