resoneren

Thesaurus

resoneren:

weergalmen
Vertalingen

resoneren

echo, resound

resoneren

résonner