rekening

Vertalingen

rekening

Konto, Rechnung, Faktura, Kalkul, Warenrechnungaccount, bill, calculation, invoice, checkaddition, compte, facture, note, calcul, mémoirecalcolo, contoحِسَاب, فاتُورَةúčetkonto, regningλογαριασμόςcuentalasku, pankkitiliračun請求書, 預金口座계산서, 은행 계좌konto, regningkonto, rachunekconta, conta bancáriaбанковский счет, счетkonto, räkningใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินฝากhesaphóa đơn, tài khoản帐单, 账户חשבוןсметка (ˈrekənɪŋ)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -en
1. opgave van wat je moet betalen Ober, mag ik de rekening? de rekening contant betalen
2. dienst van een bank waarop wordt bijgehouden hoeveel geld je krijgt en uitgeeft een rekening openen spaarrekening
jezelf verantwoordelijk vinden voor iets, zorgen dat het gebeurt
3. je gedrag aanpassen aan Houd er rekening mee dat hij nog een kind is.