regiment

Vertalingen

regiment

Regiment

regiment

regiment

regiment

régiment

regiment

reggimento

regiment

فَوْج

regiment

pluk

regiment

regiment

regiment

regimiento

regiment

rykmentti

regiment

pukovnija

regiment

連隊

regiment

연대

regiment

regiment

regiment

pułk

regiment

regimento

regiment

полк

regiment

regemente

regiment

กองทหาร

regiment

alay

regiment

trung đoàn

regiment

兵团