rechthoekige toren voor een Egyptische tempel

Vertalingen

rechthoekige toren voor een Egyptische tempel

pylône