rechtbank

Thesaurus

rechtbank:

tribunaal
Vertalingen

rechtbank

Jury, Tribunal, Gerichttribunal, courttribunal, magistrature, juridiction, barre, palaisمَحْكَمَةsoudretδικαστήριοjuzgadooikeussudtribunale法廷법원domstolsądtribunalсудdomstolศาลmahkemetòa án法院 (ˈrɛx(t)bɑŋk)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt voor de rechtbank moeten verschijnen