realiseerbaar

Thesaurus

realiseerbaar:

verwezenlijkbaar