priesterlijk

Vertalingen

priesterlijk

priestly

priesterlijk

sacerdotal