pracht

Vertalingen

pracht

Aufwand, Gepränge, Glanz, Luxus, Pomppomp, gloss, luxury, sheen, splendersplendeur, pompe, luxe, magnificence, gloire, éclat (prɑxt)
zelfstandig naamwoord meervoud
veel indrukwekkende versiering
een bijzonder mooi en indrukwekkend exemplaar