plichtpleging

Vertalingen

plichtpleging

compliment

plichtpleging

compliment, cérémonie