piep

Vertalingen

piep

beepSignaltonbipbeepсигналビープ音 (pip)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
hoog eentonig geluid dat kort duurt spreek na de piep een boodschap in pieptoon