part noch deel hebben aan iets

Vertalingen

part noch deel hebben aan iets

n'être pour rien dans qc