overweldigend

Vertalingen

overweldigend

grandios, großartiggrand, grandiose, magnificent, superbmagnifique, grandiose, écrasant, énormément, imposantfastoso, grandiosoساحق圧倒的なovervældende압도적인överväldigandeylivoimainen (ovərˈwɛldəxənt)
bijvoeglijk naamwoord
indrukwekkend onder overweldigende belangstelling