overvol

Thesaurus

overvol:

stampvolpropvol,
Vertalingen

overvol

comble, surpeuplé, encombré, surchargé (ovərˈvɔl)
bijvoeglijk naamwoord
voller dan wenselijk is overvolle treinen.