overtrokken

Vertalingen

overtrokken

overdrevetexaggeratedübertriebenexageradoпреувеличениexageradoمبالغ فيهυπερβολή과장 (ovərˈtrɔkə(n))
bijvoeglijk naamwoord
een overdreven reactie