overlevering

Vertalingen

overlevering

Tradition, Überlieferungtraditiontraditiontradiçãoconsegnaاستسلامπαράδοσηovergivelseכניעה降伏항복överlämnande (ˈovərlevərɪŋ)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -en
verhalen en gewoonten die al veel generaties worden doorgegeven Volgens de overlevering is Jacobus gestorven in Noord-Spanje.