organisch

Vertalingen

organisch

organischorganicorganique, organiquementøkologisk有機有机อินทรีย์orgânicosאורגניорганични유기orgánicosорганические有機العضوية (ɔrˈxanis)
bijvoeglijk naamwoord
1. voortgekomen uit iets levends organische mest
2. op een vanzelfsprekende manier passen bij Het gebouw vormt een organisch geheel met de omringende natuur.