opstootje

Vertalingen

opstootje

bagarre (ˈɔpstocə)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -s
ruzie tussen meer mensen in het openbaar