opgehelderd

Thesaurus

opgehelderd:

verklaarduitgelegd, verduidelijkt, opgeklaard,