op klaaglijke toon

Vertalingen

op klaaglijke toon

plaintivement