op het stuk van

Vertalingen

op het stuk van

betreffs, bezüglich

op het stuk van

toward, towards, withreferenceto