onraad

Vertalingen

onraad

Alarm, Gefahrperil, alarm, dangeralerte, danger, alarme, perilpericolo (ˈɔnrat)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud
dreigend gevaar
het gevoel hebben dat er gevaar dreigt