ongeregeldheden

Thesaurus

ongeregeldheden:

onlusten
Vertalingen

ongeregeldheden

(ɔnxəˈrexəlthedə(n))
zelfstandig naamwoord meervoud meervoud
gebeurtenissen op straat die de gewone orde verstoren Het koninklijk bezoek verliep zonder ongeregeldheden.