onderzocht

Thesaurus

onderzocht:

vorsenspeuren, onderzoeken,